SEK I & SEK II an der Gesamtschule Brühl

Sekundarstufen

Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) mit den Klassen 11 bis 13.